لغات أخرى
其他語言
Andere Sprachen
Other Languages
Autres langues
Другие языки
Otros idiomas

 
   

Bilderservice des Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands
office[at]doew.at
Tel.: +43-1-22 89 469/319

Fotos (für einmalige Verwendung): 40.-- € + 7.-- € (Scan)

Preis für Dauernutzung (kommerzielle Nutzung) auf Anfrage
Dauer: 1 Woche

 

3 Bilder sozialistischer Mittelschüler vor 1934 [DÖW-Signatur 3844]

3 Fotos aus dem "Laterndl" [DÖW-Signatur 8642]
Eintrittskarte zu einem Soyfer-Abend am 18.5.1946 in New York [DÖW-Signatur 8643]
3 Bilder sozialistischer Mittelschüler vor 1934 [DÖW-Signatur 3844]
Szenenfoto zum Soyfer-Abend am 18.5.1946 in York [DÖW-Signatur 8643]
Skiausflug nach Lackenhof am 11.1.1930 [DÖW-Signatur 9047]
Portraet-Skizze von Jura Soyfer [DÖW-Signatur 6748]
   
 Name
Institution
Adresse
Telefon
Fax
E-Mail
   
   
   
   
   
© JSG 2007